Доставка

Срок на доставка
 Срокът на доставка за територията на цяла България е до края на следващия работен ден, след потвърждаване на поръчката. За населени места, които куриерът посещава по график – срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни. Срокът е посочен само с цел информация и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

 Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Клиент, поръчал продукт/и през Онлайн магазинът и получил същите по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

- При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.

- Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.

- Цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

- При условията на чл. 69, ал.3 от ЗЗППТ.

- Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

    

КОРЕКТ КОМЕРС ООД