Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между онлайн магазина и лицата ползващи го. При изпращане на своята поръчка, всеки клиент на магазина доброволно и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия.

www.korektkomers.com е електронен(онлайн) магазин, собственост на фирма КОРЕКТ КОМЕРС ООД.

Моля, прочетете внимателно изложените правила и Общи условия за ползване. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Онлайн магазина - от първоначалното влизане, до напускането му.

1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. “Онлайн магазинът”www.korektkomers.com  е уебсайт за електронна търговия свързана с продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

1.2. „Съдържанието“ е:

- цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;

- съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

- информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Онлайн магазина в даден период;

1.3. “Потребител“ е всяко публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието или Услугите, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.).

1.4. “Артикули”, “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите чрез „Онлайн магазина“ стоки за закупуване.

1.5. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

1.6. “Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания/ите Артикул/и съгласно условията, предвидени в Онлайн магазина относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт на действие, който Потребителят прави свободно, по собствен избор, и обвързва със силата на договор Потребителя и Онлайн магазина.

1.7. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Онлайн магазина потвърждава Поръчката с Потребителя по телефон и изпраща обобщение на Поръчката на електронната поща на Потребителя, ако последният е предоставил такъв.

1.8. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Артикулите в потребителската кошница в момента на подаване на Поръчката.

1.9. “Стойност на доставката” е стойността на транспорта на Артикулите от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя.

2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Онлайн магазина и Потребителя.

2.2. Достъпът до Услугите е възможен само чрез публично достъпната Интернет страница www.korektkomers.com 

2.3. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Потребителят еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите или Онлайн магазина.

2.4. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

- Онлайн магазинът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.6. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Потребителят може да се свърже с представители на Онлайн магазина или да използва интернет връзките, които е получил от Онлайн магазина за тази цел.

2.7. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Онлайн магазина.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Онлайн магазина и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Онлайн магазинът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

3. Цени

3.1. Онлайн магазинът има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.

3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на желаната стока.

3.4. Онлайн магазинът се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от Потребителя адрес в срок, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока в необходимото количество и качество.

3.5. Потребителят се задължава:

- Да заплати цената на стоката според условията, съгласно т. 3.5. от Общите условия.

- Да заплати разходите по доставката, съгласно т. 4.3 от Общите Условия.

- Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Ако Потребителят не осигури такива на посочения адрес, www.rumago.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички артикули са с предварително начислен ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите.